w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

ZAKRES USŁUG

CZYM SIE ZAJMUJEMY?

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest niezwykle obszerne. Podejmowane czynności i zawierane umowy wywołują określone skutki prawne.

Prawo karne i Prawo karne - skarbowe

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postę­po­wania, tj. zarówno przed sądem we wszyst­kich instan­cjach jak i na etapie postę­po­wania toczą­cego się przed proku­ra­turą lub policją

Prawo Handlowe i Gospodarcze

Prawo reguluje przede wszystkim organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, te wewnętrzne (krajowe) jak i międzynarodowe.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

W ramach świadczonych usług prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości obejmuje wiele zagadnień z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego.

Prawo sportowe

Nasza Kancelaria zajmuje się również obsługą prawną podmiotów działających w sporcie, sportowcami, trenerami, klubami, stowarzyszeniami i związkami sportowymi

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe znajduje przede wszystkim zastosowanie do przedsiębiorców ale i do osób fizycznych, przy czym za przedsiębiorców uważane są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą

Potrzebujesz pomocy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!