w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

W ramach świadczonych usług prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa cywilnego, natomiast specyfika spraw rodzinnych sprowadza się do tego, że postępowania to są często trudne i wywołują skrajne emocje. Dodatkowo w obecnych czasach należy szczególnie zwracać uwagę na problematykę międzynarodowych stosunków rodzinnych, dlatego Kancelaria realizuje sprawy dot. m.in.: uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych, międzynarodowych kontaktów z dzieckiem, uprowadzenia dziecka za granicę, europejskiej oraz międzynarodowej egzekucji obowiązków alimentacyjnych.


Prowadzimy min. sprawy o:

  • Rozwód  lub separację
  • Podział majątku
  • Kontakty z dzieckiem ( ustalanie, egzekucja kontaktów)
  • Władza rodzicielska  (ograniczenie, pozbawienie)
  • Ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa
  • Alimenty (ustalenie, zmiana, uchylenie)
  • Adopcja (adopcja zagraniczna)
  • Intercyza (umowy majątkowe małżeńskie)
  • Przymusowy ustrój majątkowy
  • Zgoda sądowa na czynności prawne ( np. sprzedaż nieruchomości przy współwłasności z dzieckiem)

Jest to przykładowy zakres spraw jakie prowadzimy.

W  razie problemów prawnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub osobiście w Kancelarii. Klienci naszej kancelarii prawnej nie muszą martwić się o pilnowanie terminów czy innych formalności, które związane są z postępowaniem sądowym o alimenty, rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską czy innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego.


Ponadto na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące powierzonych mu spraw i o każdych czynnościach planowanych w toku postępowania.