w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Prawo Handlowe i Gospodarcze

Prawo reguluje przede wszystkim organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, te wewnętrzne (krajowe) jak i międzynarodowe. Głównymi źródłami prawa handlowego są Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych, a także szereg innych ustaw (o KRS, Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne itp.)

W zakresie prawa handlowego zajmujemy się:

 • Zakładaniem działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego,
 • Udzielamy porad prawnych oraz opracowując jednocześnie strategię postępowania w celu zaspokojenia roszczeń przedsiębiorców,
 • Zapewniamy stałą obsługę prawną oraz doradztwo prawne,
 • Przygotowujemy niezbędną dokumentację, dokonujemy rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Sporządzamy oraz opiniujemy umowy
 • Sporządzamy regulaminy, wewnętrzne procedury oraz dokumenty związane z rejestrowaniem, prowadzeniem, a także likwidowaniem działalności,
 • Uczestniczymy w negocjacjach oraz mediacjach gospodarczych,
 • Zabezpieczamy należyte wykonanie umów,
 • Zajmujemy się windykacją należności,
 • Prowadzimy sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • Zajmujemy się ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentujemy przedsiębiorców w kontrolach podatkowych

Prowadzimy ponadto spory sądowe w sprawach dotyczących wykonania lub nienależytego wykonania umów, o zapłatę kar umownych, w sprawach o odstąpienie od umowy itp.

Stosunki gospodarcze bywają bardzo często zmienne, więc powyższy katalog spraw stanowi przykład najczęściej pojawiających się problemów prawnych.

W ramach działalności zajmujemy się rejestracją fundacji i stowarzyszeń.


W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu.