w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa. Cechą która szczególnie wyróżnia tą gałąź prawa jest brak stosunku podporządkowania i możliwość kształtowania stosunków między podmiotami. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie codzienne czynności. Z kolei w sytuacji, gdy konsekwencją niewłaściwego uregulowania zobowiązania będzie skierowanie sprawy na drogę postepowania sądowego, pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna. Specyfika postępowania cywilnego wymaga udowodnienia swojego stanowiska oraz obalenia twierdzeń strony przeciwnej. W tym celu niezbędna jest znajomość procedury cywilnej.

 

Prawo cywilne jest niezwykle obszerne. Podejmowane czynności i zawierane umowy wywołują określone skutki prawne. Nieznajomość poszczególnych przepisów, może skutkować błędnymi decyzjami, dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata, aby uniknąć odpowiedzialności i strat finansowych w przyszłości. Dlatego w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu, zapewniamy pomoc na etapie przesądowym, sądowym i egzekucyjnym.

 

 

Prowadzimy min. sprawy o :

  • Zapłatę i windykacje należności
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za wypadki (komunikacyjne, rolne, w pracy),
  • Stwierdzenie nabycia spadku (w tym zapewniamy obsługę podatkową i wieczysto księgową)
  • Dział spadku,
  • Zachowek,
  • Odrzucenie spadku (np. gdy spadkodawca pozostawił długi spadkowe),
  • Odwołanie darowizny
  • Ustanowienie drogi koniecznej,
  • Zasiedzenie,
  • Zniesienie współwłasności,
  • Ubezwłasnowolnienie,
  • Zapłata kar umownych,
  • Dobra osobiste,
  • Upadłość konsumencka,
  • Kredyty frankowe.
   

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami. W sprawach spadkowych zapewniamy również pełną obsługę podatkową i wieczysto księgową w przypadku nabycia nieruchomości.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do Kontaktu z kancelarią.