w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości obejmuje wiele zagadnień z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Rynek nieruchomości charakteryzuje się ciągłą zmiennością. Powyższe generuje konieczność właściwego rozeznania w procedurach, jak również należytego zabezpieczenia transakcji, bowiem zazwyczaj wymagają zaangażowania bardzo dużych środków pieniężnych. Dlatego Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym w zakresie obrotu nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, umów najmu, dzierżawy, projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych.

 

Prowadzimy następujące sprawy:

 • Udzielamy porad prawnych związanych z nieruchomościami,
 • Zajmujemy się ustalaniem oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • Sporządzamy projekty oraz opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy (zbycia, nabycia, najmu, zniesienie współwłasności, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, podwykonawstwo),
 • Zapewniamy pomoc przy uzyskaniu wszelkich wymaganych prawnie pozwoleń oraz decyzji administracyjnych,
 • Prowadzimy postępowania administracyjne, wieczysto-księgowe, sądowe i komornicze,
 • Zapewniamy wsparcie w procesie pozyskiwania i zbywania nieruchomości,
 • Przygotowujemy opinię dotyczące nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego,
 • Ochrona windykacyjna, negatoryjna i posesoryjna (sprawy o eksmisję oraz o naruszenie posiadania),
 • Reprywatyzacja,
 • Ustalamy przesłanki i zakres niezbędnych działań w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich,
 • Uzgadniamy treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • Prowadzimy sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
 • Obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce,
 • Ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego,
 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
 • Uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych, m.in. pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji  środowiskowych,
 • Doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych  związanych z procesem budowlanym.
 

Przeprowadzamy klientów przez proces zakupu, sprzedaży czy podziału nieruchomości na każdym jego etapie. Kancelaria oferuje również pomoc w zdobywaniu wszelkich zgód lub zaświadczeń wymaganych do sprzedaży nieruchomości.

 

W razie problemów zapraszamy do kontaktu!