w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www. funkcjonującego pod adresem url: www.tokarski-kancelaria.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Tokarski ul. 1 sierpnia 12/ lokal. 205-206, 37 – 450 Stalowa Wola
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mectokarski@wp.pl
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką adw. Macieja Tokarskiego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO w celu:

 • zawierania i wykonywania umów o doradztwo prawne z klientami Kancelarii,
 • organizowania szkoleń,
 • współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów,
 • współpracy z dostawcami towarów i usług,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych, tj. świadczenia usług prawnych, informacji o zmianach w prawie, organizowanych wydarzeniach, działalności Kancelarii,
 • rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową www.tokarski-kancelaria.pl statycznym i analitycznym,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii.

Prawa dotyczące Państwa danych

W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o potwierdzenie, że  przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do tych danych,
 2. b) prawo do sprostowania danych osobowych
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych (jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy),
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora (dane kontaktowe wskazane powyżej).


Prawo do wniesienia skargi

W razie uznania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Przekazywanie danych innym podmiotom

W ramach określonego zakresu i celu przetwarzania Kancelaria Adwokacka adw. Macieja Tokarskiego może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracujących przy realizacji określonego zlecenia, tj. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, notariuszom, tłumaczom, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, a w ramach prowadzonych postępowań organom administracji publicznej, sądom, biegłym.

W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.


Brak zautomatyzowanego przetwarzania

Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Tokarski nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.


Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania:  do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Adwokacką adw. Maciej Tokarski jako administratora danych w określonym przypadku, do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.


 Zmiany w Polityce prywatności

Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.tokarski-kancelaria.pl/polityka-prywatnosci

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią Adwokacką adw. Maciej Tokarski jako administratorem danych.


Polityka cookies

Strona www.tokarski-kancelaria.pl (zwana dalej „Serwisem”) wykorzystuje tzw. pliki cookies. Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą polityką cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zaprzestać korzystania z Serwisu.


Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to informacje podlegające zapisaniu na komputerze użytkownika (oraz innych urządzeniach mających połączenie z Internetem – takich jak tablety czy smartfony), które Serwis odczytuje każdorazowo w trakcie połączenia. Plik cookie składa się zazwyczaj z nazwy strony internetowej, z której pochodzi, wskazania okresu przechowywania oraz numeru.


Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz lepszego jego dopasowania do Państwa potrzeb. Wykorzystanie plików cookies może pomóc w przyspieszeniu użytkowania Serwisu.

Pliki cookies, mogą być wykorzystane do:

 • tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania z Serwisu przez użytkowników;
 • utrzymywania otwartych sesji użytkowników Serwisu, celem zniesienia konieczności powtórnego logowania.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

 • Niezbędne – cookies istotne dla poprawnego działania Serwisu oraz zapisu wcześniej dokonanych czynności;
 • Bezpieczeństwa – cookies służące wykrywaniu nadużyć w procesach uwierzytelniania;
 • Performance – cookies dostarczające informacji o sposobie interakcji użytkownika z Serwisem, np. obejrzanych
 • zasobach lub czasie użytkowania. Informacje zbierane są anonimowo;
 • Funkcjonalne – cookies umożliwiające zapamiętywanie określonych ustawień dokonanych przez użytkownika takich jak np. nazwa użytkownika, wybór języka lub oprawy graficznej.

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies?

Większość przeglądarek internetowych w ramach domyślnych ustawień akceptuje wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników Serwisu. Użytkownik komputera (lub innego urządzenia) może w każdej chwili dokonać zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies, bądź też włączenie ostrzeżeń o każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. Informacje dotyczące właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione Państwu w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów oprogramowania.

Wyłączenie obsługi plików cookies, które są używane przez Serwis, może wpłynąć na użytkowanie serwisu, np. poprzez brak dostępu do części Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

W przypadku nie dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywane przez Serwis, zgodnie z niniejszą polityką cookies.